Contact

Copyrights | © 1998 – 2023 Tim de Jongh

Alle rechten berusten bij Tim de Jongh, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Mocht u ondanks alle door mij in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in timdejongh.nl gebruikt materiaal, laat mij dat dan weten.

info @ timdejongh.nl

Reacties zijn gesloten.